Príjemnú klímu po celý rok Vám zabezpečí firma KVOK

Kotly na pevné palivo,pelety a biomasu - drevoplynové do 20 kW

Maga MA 15 Premium 

Vaša cena: € s DPH
Bežná cena:1 450,00 €
Ušetríte - zľava:5.59% / 81,00 €
Množstvo:

 

Splyňovacie kotly radu MA:

 

Kotly sú konštruované výlučne pre spaľovanie dreva. Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne polená – štiepky do maximálnej dĺžky 500 mm. Nie je vylúčené používať aj vlhšie drevo, pričom sa zvýši spotreba paliva. Spaľovať je možné aj drevný odpad ako sú piliny, hobliny atď, ale vždy v kombinácii s kusovým drevom. Možné je použiť aj drevo väčších priemerov, pričom sa zníži menovitý výkon kotla a predĺži doba horenia. Veľký zásobník paliva nahradí a odstráni najpracnejšie operácie pri úprave dreva – jeho delenie a pílenie na príslušné kusy. Ušetrí sa tým nielen fyzická námaha, ale aj čas potrebný na túto prácu. Popol predstavuje cca 1-2 % z množstva dodaného paliva (čistenie cca 1 až 2 krát týždenne). Vzhľadom na nízku tvorbu škodlivín je prevádzka týchto kotlov prínosom pre životné prostredie.

MA – jedná sa o osvedčený typ splyňovacieho kotla s odťahovým ventilátorom na drevo s jednoduchým ovládaním. Kotly sú vyrábané z oceľového kotlového plechu o hrúbke 6 mm – vnútorná časť a 4 mm vonkajšie časti. Tvarovky v kotloch sú vyrobené zo špeciálneho žiarobetónu, takže majú vysokú pevnosť, životnosť a tepelnú odolnosť.

Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov. Tvorí ho násypka paliva, ktorá je v spodnej časti opatrená žiaruvzdornou tvarovku s pozdĺžnym otvorom (tryskou) pre priechod spalín. Pod tryskou je dohorievací priestor s keramickými tvarovkami. V zadnej časti kotla je zvislá trubkovnica, ktorá v hornej časti prechádza do zberného kanálu, kde je zakurovacia klapka. Zadná časť zberného kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Pod ním sa nachádza odťahový ventilátor.

Teleso kotla je z vonkajšej strany tepelne izolované minerálnou vlnou vloženou pod plechové kryty vonkajšieho plášťa kotla. Primárny a sekundárny vzduch je predohrievaný a v ideálnom pomere rozvádzaný do spaľovacieho priestoru a trysky.

VÝHODY POUŽITIA SPLYŇOVACÍCH KOTLOV NA DREVO S ODŤAHOVÝM VENTILÁTOROM
- možnosť spaľovať veľké kusové drevo,
- primárny i sekundárny vzduch je predohrievaný na vysokú teplotu - vyššia účinnosť,
- po dohorení paliva sa ventilátor automaticky vypne,
- jednoduchá obsluha a čistenie,
- spaľovací priestor so žiarobetónovými tvarovkami - vysoká účinnosť,
- veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia,
- veľký priestor pre popol,
- kotol s trubkovnicou - jednoduchšie čistenie, nezanáša sa,
- vysoká kvalita,
- vysoká účinnosť,
- nízka spotreba paliva,
- jednoduchá obsluha a vysoký komfort obsluhy (prikladanie 2 – 3 krát za 24 hod).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obrátené spaľovanie a keramický spaľovací priestor umožňuje prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Kotly spadajú pod najprísnejšiu - 3 emisnú triedu.


 

Odporúča sa:

Spaľovať vždy suché palivo o vlhkosti do 20 % (1 až 2 roky staré), čo je často podceňované.

Zhotoviť kvalitné zapojenie kotla so 4 cestným ventilom, resp. termoregulačným ventilom. Kotol sa nesmie v žiadnom režime výkonu podchladzovať na spiatočke pod 60 - 65 °C, výstupná teplota vody z kotla musí byť 80 -90 °C, inak dochádza k tvorbe dechtov a kyselín a znižuje sa životnosť kotla. Kotol musí mať zabezpečený prístup vzduchu - teda umiestnenie v celkom uzavretej kotolni nie je vyhovujúce.

Vhodne navrhnúť výkon kotla - tepelné straty objektu a skutočný odber tepla musí odpovedať výkonu kotla - kotol sa nesmie extrémne predimenzovať ani poddimenzovať.

Využívať výkon kotla - kotol nie je určený k trvalému vykurovaniu pri minimálnom výkone, ktorý sa vyznačuje nízkou teplotu spalín (napr. prevádzka v lete len do bojleru). Kyseliny a dechty potom nevyhoria a hromadia sa v zásobníku paliva. Následne dochádza k poškodeniu kotla a komína. Toto je možné vyriešiť zapojením kotla s akumulačnými nádržami alebo denným zakurovaním.

Technické parametre:

Maximálny výkon                       14.9 kW

Ťah komína                                  15   Pa

Účinnosť                                        89  %

Dĺžka prikladacej komory       400  mm

Príkon                                              77  W 
 

 

« späť